De geschiedenis van de SilverWingClub

Het begon allemaal in november 1995. In Den Helder kwam een aantal SilverWing liefhebbers bij elkaar om de oprichting van een SilverWingClub te bespreken. Op dat moment was het nog een onderonsje tussen Noord-Holland en Flevoland, om maar niet te zeggen tussen Den Helder en Dronten. 
Tijdens deze eerste bespreking stond één vraag centraal: sluiten de SilverWing rijders zich aan bij de Goldwingclub (beide motoren hebben immers een GL blok!) of zou er genoeg animo zijn voor een eigen vereniging? Na hier en daar wat balletjes opgegooid te hebben, leek er voldoende belangstelling te zijn en werd op 6 september 1996 de SilverWingClub opgericht. Het was nog een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, dus zonder statuten en huishoudelijk reglement. De club was ook nog klein genoeg om dat allemaal onderling te kunnen regelen. Omdat de leden niet bij elkaar in de buurt woonden, werden er jaarlijkse twee treffens georganiseerd, namelijk tijdens het hemelvaartweekend en in september. Mede door deze treffens groeide de club snel. Hoewel de meeste leden nog steeds in Noord-Holland en Flevoland te vinden waren, kreeg de club steeds meer een landelijk karakter. Daarom vond het bestuur het eind jaren negentig tijd worden om van de SilverWingClub een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid te maken. In 1999 stelde een notaris statuten en een huishoudelijk reglement op en werd de SilverWingClub ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Honda SilverWingClub Nederland. In de praktijk wordt deze naam natuurlijk al snel afgekort tot SilverWingClub.
Sommigen denken, dat de datum van de vastlegging van de statuten nu de oprichtingsdatum van de club is geworden, maar dat is niet het geval. De club bestaat al sinds 1996 en de vastlegging van de statuten en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel hebben het bestaan van de club alleen bevestigd.
Dit betekent dan ook op 6 september 2011, al 15 jaar bestond. Maar de hierboven genoemde bijeenkomst in november 1995 is misschien wel net zo belangrijk als de daadwerkelijke oprichting van de club.

Het doel van de vereniging is om de GL500 en de GL650 zo lang mogelijk op de weg te houden. Binnen de club is zeer veel technische kennis aanwezig en onderling verhandelen clubleden onderdelen.
Gezelligheid is binnen onze club een belangrijke factor. Tweemaal per jaar hebben we een treffen met toerritten; een in het voorjaar en in het tweede weekend van september. Daarnaast organiseren clubbleden vaak zelf activiteiten. Kijk hiervoor op de activiteiten pagina.

En het belangrijkste:
Iedere motorrijder is van harte welkom.