Het bestuur van de SilverWingClub

Zoals elke vereniging heeft ook de SilverWingClub een bestuur. Het bestaat uit vijf mensen die er samen voor zorgen dat de vereniging blijft draaien. Gezamenlijk zijn zij ervoor verantwoordelijk dat het allemaal zo goed mogelijk verloopt. Er wordt regelmatig vergadert en geheel volgens de nieuwe norm doen ze dat in zijn algemeenheid digitaal. Bij elke activiteit van de vereniging is tenminste één van de bestuurders aanwezig. Dikwijls zijn ze er allemaal. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering leggen ze ook volgens de statuten verantwoording af aan de leden. 

De vijf leden van het bestuur zijn: